KINDERGELD

Dječji doplatak u Njemačkoj, KINDERGELD

Dječji doplatak u Njemačkoj, KINDERGELD Došli ste u Njemačku, prijavljeni ste adresu stanovanja, zaposlili ste se, a vaši najmiliji su ostali u domovini. Imate pravo na dječji doplatak. U Njemačkoj se to zove KINDERGELD. Njemačka zakonodavna vlast zna da odgoj i školovanje djeteta traži izvjesnu sumu novaca, pa su se i potrudili da roditeljima olakšaju odgoj […]